Prywatność

Polityka prywatności

Właścicielem i operatorem witryny http://petsupplies.pl/ oraz Aplikacji Dachowiec Miesiąca, zwanej dalej ‘Aplikacją’, jest firma Pet Supplies Polska Sp z o.o. Pet Supplies Polska szanuje prywatność każdego, kto odwiedza tę witrynę i korzysta z Aplikacji. Działamy zgodnie z polską ustawą o ochronie danych osobowych. Ustawa ta określa informacje, których możemy od Państwa wymagać, a także sposoby wykorzystywania tych informacji. Mówi również, jak mogą Państwo sprawdzić, czy przechowywane przez nas dane są aktualne, oraz w jaki sposób domagać się ich usunięcia z naszych akt.

 1. Dane personalne
  Aby uzyskać dostęp do Aplikacji Dachowiec Miesiąca, muszą Państwo zalogować się poprzez swoje konto na Facebook’u. Nie uzyskamy żadnych informacji na Państwa temat bez Państwa zgody. Niepodanie tych danych uniemożliwia korzystanie z Aplikacji i udział w głosowaniu w konkursie Dachowiec Miesiąca. Jako zarejestrowani użytkownicy Facebook’a podlegają Państwo również polityce prywatności portalu Facebook. Prosimy się zapoznać ustawieniami polityki prywatności dla Państwa konta na Facebook’u w celu uzyskania dalszych informacji.
 2. Wykorzystanie informacji
  Zebrane przez nas dane są wykorzystane wyłącznie do celów realizacji konkursu Dachowiec Miesiąca. Jeśli obowiązujące przepisy prawne lub nasza polityka prywatności nie stanowią inaczej, nie ujawnimy Państwa danych osobom trzecim bez Państwa zgody.
 3. Bezpieczeństwo
  Pet Supplies Polska podejmie odpowiednie środki ostrożności, aby zapobiec utracie, niewłaściwemu wykorzystaniu lub zmianie zebranych informacji. Pośrednicy lub dostawcy firmy Pet Supplies Polska, którzy podczas wykonywania usług dla Pet Supplies Polska mają do nich dostęp, zobowiązani są do ich nieujawniania i mogą wykorzystywać je wyłącznie do celów niezbędnych do wykonywania tych usług. Jeśli przekazali nam Państwo swoje dane i chcieliby Państwo uzyskać ich kopię, dokonać poprawek lub usunąć je z naszej bazy, prosimy o kontakt pod adresem: Pet Supplies Polska Sp. z o.o., Al. Waszyngtona 43/9, 04-008 Warszawa lub email: biuro@petsupplies.pl. Dołożymy wszelkich starań, aby dostarczyć, poprawić lub usunąć te informacje z naszej bazy.

Polityka cookies

I. Definicje

 1. Administrator - oznacza Pet Supplies Polska z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (04-008), Al. J. Waszyngtona 43/9, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawa, Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000400371, NIP: 1132849595, Regon: 145858259, który świadczony usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 3. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 5. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie *.petsupplies.pl.
 6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 7. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania.Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

 1. Konfiguracji serwisu
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.
  2. rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
  3. zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,
  4. zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,
 2. Uwierzyteniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie
  1. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
  3. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
 3. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
 4. Analiz i badań oraz audytu oglądalności
  1. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 5. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

 1. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
  1. www.vimeo.com [administator cookies: Vimeo, LLC. z siedzibą w USA]
  2. www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
 2. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
  1. Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
  2. Gemius Traffic [administrator cookies: Gemius S.A. z siedzibą w Warszawie]
  3. Stat24 [administrator cookies: Redefine Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie]
 3. zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego:
  1. Facebook Connect [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
 4. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
  1. Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]

IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.