Privacy policy

Privacy policy

Właścicielem i operatorem witryny http://petsupplies.pl/ oraz Aplikacji Dachowiec Miesiąca, zwanej dalej ‘Aplikacją’, jest firma Pet Supplies Polska Sp z o.o. Pet Supplies Polska szanuje prywatność każdego, kto odwiedza tę witrynę i korzysta z Aplikacji. Działamy zgodnie z polską ustawą o ochronie danych osobowych. Ustawa ta określa informacje, których możemy od Państwa wymagać, a także sposoby wykorzystywania tych informacji. Mówi również, jak mogą Państwo sprawdzić, czy przechowywane przez nas dane są aktualne, oraz w jaki sposób domagać się ich usunięcia z naszych akt.

  1. Dane personalne
    Aby uzyskać dostęp do Aplikacji Dachowiec Miesiąca, muszą Państwo zalogować się poprzez swoje konto na Facebook’u. Nie uzyskamy żadnych informacji na Państwa temat bez Państwa zgody. Niepodanie tych danych uniemożliwia korzystanie z Aplikacji i udział w głosowaniu w konkursie Dachowiec Miesiąca. Jako zarejestrowani użytkownicy Facebook’a podlegają Państwo również polityce prywatności portalu Facebook. Prosimy się zapoznać ustawieniami polityki prywatności dla Państwa konta na Facebook’u w celu uzyskania dalszych informacji.
  2. Wykorzystanie informacji
    Zebrane przez nas dane są wykorzystane wyłącznie do celów realizacji konkursu Dachowiec Miesiąca. Jeśli obowiązujące przepisy prawne lub nasza polityka prywatności nie stanowią inaczej, nie ujawnimy Państwa danych osobom trzecim bez Państwa zgody.
  3. Bezpieczeństwo
    Pet Supplies Polska podejmie odpowiednie środki ostrożności, aby zapobiec utracie, niewłaściwemu wykorzystaniu lub zmianie zebranych informacji. Pośrednicy lub dostawcy firmy Pet Supplies Polska, którzy podczas wykonywania usług dla Pet Supplies Polska mają do nich dostęp, zobowiązani są do ich nieujawniania i mogą wykorzystywać je wyłącznie do celów niezbędnych do wykonywania tych usług. Jeśli przekazali nam Państwo swoje dane i chcieliby Państwo uzyskać ich kopię, dokonać poprawek lub usunąć je z naszej bazy, prosimy o kontakt pod adresem: Pet Supplies Polska Sp. z o.o., Al. Waszyngtona 43/9, 04-008 Warszawa lub email: biuro@petsupplies.pl. Dołożymy wszelkich starań, aby dostarczyć, poprawić lub usunąć te informacje z naszej bazy.